Uncategorized

/Uncategorized

Första placeringarna på Österlens folkhögskola

...har nu börjat trilla in. Man förväntar sig att 4-5 ungdomar flyttar in under sommarmånaderna. En kartläggningsperiod påbörjas 14 juni. Parallellt sker studiebesök, praktik och allmän introduktion till folkhögskolan. Ett studiestöd betalas ut till ungdomarna under kartläggningsperioden. Den lokala förankringen har byggts upp genom bl.a kontakter med KFUM, Nätverket Österlen, Hassela Helpline och Bollerups Natubruksgymnasium. Långsiktiga planer finns på att inkludera det lokala näringslivet, t.ex. genom de lantbruk och fruktodlingar som finns på Österlen. Migrationsminister Tobias Billström besökte folkhögskolan i början av maj och lovordade initiativet. Vi passade på att lyfta en del frågor gällande skolpeng och återsök. En nyhet är också att folkhögskolan har ansökt om möjlighet att även ta emot ensamkommande flickor. Målgruppen i övrigt är ungdomar mellan 16 - 19 år med PUT. Folkhögskolan tar gärna emot besök på sitt HVB från intresserade socialsekreterare, samordnare, gode män... och självklart ungdomar! Kontaktpersoner är Johan Larsson johan.larsson@osterlen.fhsk.se samt Lotta Åberg charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se

“Folkhögskolorna är väl lämpade att ta emot ensamkommande”

Bengt Lindner, rektor på Österlens folkhögskola, varför bör folkhögskolan engagera sig kring ensamkommande ungdomar? Folkhögskolan och folkbildningen har alltid månat om och värnat elever som av olika skäl hamnat vid sidan om eller haft svårt att etablera sig i samhället. Den vanligaste orsaken är ofullständiga studier eller funktionsnedsättningar av olika slag. I dagens otrygga och dessutom mångkulturella samhälle kan svårigheter att bli etablerad i det svenska samhället bero på exempelvis etniska, religiösa och språkliga skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda personer. En särskilt utsatt grupp är då av naturliga skäl ungdomar som ensamma flyr från förföljelse och krig. Lämnar allt och avbryter pågående arbete och utbildning. Folkhögskolan är, med sin värdegrund och erfarenhet, lämplig att erbjuda stöd och hjälp att etablera sig för att gå vidare. Att ge ny kvalitet åt livet, för framtida behov. Har folkhögskolan ett samhällsansvar för ensamkommande? Folkhögskolan har genom sin långa erfarenhet byggt upp såväl en bred kompetens som en kunskap om hur sköra och osäkra människor bör bemötas och hur relationer kan byggas och förstärkas för att de skall känna den gemenskap som krävs för en trygg framtid. Precis detta gäller också ensamkommande och just därför kan folkbildningen lättare kan ta ett sådant ansvar. Vilken roll kan folkhögskolan fylla för ensamkommande ungas studier och framtid i Sverige? I de flesta fall hänger etableringen i ett nytt samhälle intimt samman med arbete, språk och utbildning på samma sätt som i ett tidigare hemland. Folkhögskolorna har i de flesta fall stor erfarenhet av att kombinera just dessa saker; många skolor bedriver yrkesutbildningar av olika slag, ett växande antal har också tillstånd att bedriva SFI och erbjuder kompletterande Sv 2 och sist men inte minst så har alla folkhögskolor s.k. allmänna kurser dvs. [...]

Folkhögskolespåret Syd – ansökan inlämnad

Folkhögskolespåret har skickat in ansökan om Länsstyrelsens §37a-medel för en förlängning av Folkhögskolespåret över perioden 140801 – 151231. Projektet ska stödja samverkan mellan kommuner och folkhögskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län i syfte att skapa alternativ för ensamkommande ungdomars boende, studier och etablering. Ansökan inkluderar hittills 11 kommuner och 14 folkhögskolor som samverkansparter och deltagare i projektets utvecklingsgrupper. Tanken är att genom dialog, kunskapsutbyte, och goda idéer utveckla insatser för att ensamkommande ungdomar ska närma sig folkhögskola som studie och boendeform. I utvecklingsgrupperna utreds behov och möjligheter, och en gemensam handlingsplan utformas successivt. Projektet samordnar och sammankallar, samt är en resurs i implementeringen av de insatser som tas fram. Beslut tas 30 juni av Länsstyrelsen. Vid beviljade medel kommer en första träff med varje läns utvecklingsgrupp att ske någon gång i september månad. Självklart är även meningen att träffas över länen när möjlighet ges! Deltagandet i utvecklingsgrupperna är fortsatt öppet för fler. Folkhögskolespåret Syd §37a

Bra reportage om Österlens folkhögskola

Flyktingbarn snart på plats på folkhögskolan Ystada Allehanda 11 mars Tomelilla. Österlens Folkhögskola blir den första i landet att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Efter nästan ett och ett halvt års arbete kommer deltagarna att flytta in på skolan den 29 mars. Läs mer: http://www.ystadsallehanda.se/tomelilla/article2111093/Flyktingbarn-snart-pa-plats-pa-folkhogskolan.html