Trelleborgs kommun har nu blivit beviljad ersättning för vård och boende på folkhögskola enligt projektets modell och genom SoL 4:1 (se modellen). Detta är ett viktigt steg i fortsättningen av Folkhögskolespåret.

Se bifogade handlingar:

Återsök Fhsk 4_1