tobias

/Tobias

About Tobias

This author has not yet filled in any details.
So far Tobias has created 51 blog entries.

Folkhögskolespåret på vårturné

Igår påbörjades projektets spridning mot fler län med föreläsning och dialogmöte på Åsa folkhögskola i Katrineholm. Inbjudna var Södermanlands läns alla kommuner och folkhögskolor. Ett tjugotal intresserade tjänstemän från bl a Eskilstuna, Nyköping, Flen och Trosa kom för att lyssna på projektets erfarenheter och få redskap för att driva frågan på hemmaplan. På mötet fanns även representanter från Åsa och Stensunds folkhögskolor, som båda har internatboende och därmed förutsättningar för att kunna erbjuda ett framtida mottagande för ensamkommande ungdomar. Länets kommuner vittnade om ett stort behov av alternativa boende- och studieformer i länet. Det finns redan nu många ungdomar över 18 år som kan tänkas bli aktuella för folkhögskola. En uppföljning till detta första möte sker troligen efter sommaren, då kommunerna har hunnit skaffat sig en överblick kring behovet av Folkhögskolespåret för sina ungdomar. Folkhögskolespåret har gått ut med en inbjudan till landets samtliga länsstyrelser om ett spridningstillfälle för  aktörer som arbetar med mottagande och utbildning av ensamkommande barn och ungdomar. Förutom Södermanland så kommer projektteamet att besöka Jönköping, Västra Götaland, Västmanland, Örebro och Stockholms län under maj och juni månad. Syftet med spridningen är att delge erfarenheter, metoder och goda exempel till fler delar av landet. Hittills har intresset varit stort, och vi strävar självklart efter att processen ska kunna ta form i andra län. Möjligheterna är stora nu när det finns en gångbar modell från arbetet i Trelleborgs kommun. Dessutom är intresset stort för nya lösningar! Processen är dock snårig, så fortsatt dialog och strukturerad samverkan - kanske genom en tillsatt arbetsgrupp för frågan i respektive län - kommer att behövas. Fler möjligheter att ta del av projektets erfarenheter kommer att finnas till hösten då Folkhögskolespåret förhoppningsvis får medel för en fortsatt projektperiod 2015-16, där ett av huvudmålen är just nationell spridning. Så här fin är gymnastiksalen på Åsa. Folkhögskolan har [...]

Tylösandsdagarna

Med stolthet kan vi meddela att Folkhögskolespåret finns med i programmet för årets Tylösandsdagar. Måndagen 18/5 ges kursen "Mötesplats Migration - den svenska migrationspolitiken" där bland annat mottagande och etablering av ensamkommande ungdomar är ett huvudtema. http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kurser-och-konferenser/tylosandsdagarna/kurser-tylosand/motesplats-migration---den-svenska-migrationspolitiken/ Klockan 13.45 - 14.20 pratar vi om Folkhögskolespåret. Välkomna dit!

Sportlov i Jämshög

Samarbetet mellan kommunalförbundet Cura och Jämshögs folkhögskola fortsätter att utvecklas. Under sportlovsveckan anordnade elever vid skolans fritidsledarlinje aktiviteter för de ensamkommande ungdomar som bor på Curas HVB som ligger på folkhögskolan. Längdåkning. skridskor och utförsåkning stod på schemat under två dagar och det var två uppskattade utflykter! Läs om samverkan och utflykterna i Curas nyhetsbrev här.  

Workshop och dialog på Önnestads folkhögskola

Den 5 februari höll projektet en workshop för folkhögskolerektorer. Dagen inleddes med att Abdulkader Habib, rektor på Kista folkhögskola höll en föreläsning. Abdulkader, själv en gång flykting, kom till Sverige som barn. Han berättade om den långa resan till Sverige. Hur han tillsammans med familjen fick färdas på kamelrygg nattetid för att undvika att bli upptäckta på vägen från Eritrea till Sudan. I Sudan stannade familjen medan fadern arbetade för att få pengar till den fortsatta flykten. I Sudan anordnade Abdulkader bland annat en form av studiecirklar så att de andra barnen kunde lära sig att läsa Koranen och att skriva. Efter många turer och lång tid kom familjen till Sverige och efter skolgång valde Abdulkader att läsa på Geijerskolan, en folkhögskola i Ransäter med kristen-humanistisk inriktning. Här fick Abdulkader sin inspiration som senare ledde till att han startade den enda folkhögskolan i Sverige med muslimsk inriktning. Abdulkader betonade att idéer och rörelser behöver institutioner för att överleva och kunna arbeta i samhället. Genom folkhögskolan kan man nå människor och på folkhögskolan möts människor för att bli stärkta. Dagen fortsatte med en diskussion om folkhögskola för ensamkommande, bland annat utifrån följande frågeställning: Varför är du/din skola här? Varför är Folkhögskolespåret en bra idé? Nya användningssätt för internatet. Vi kan och vi vill ta ett samhällsansvar. Att få input och idéer känns nytt och spännande. Fortsätta det vi är bra på men med en ny målgrupp. Vi behöver nå fler målgrupper för att förnya oss. Det är en aktuell fråga där vi gärna är med och bidrar. Jag vill ha mer kunskap om hur man kan jobba med målgruppen. Dra nytta av varandras erfarenheter och samarbete. Folkhögskolan kan inte stå vid sidan om samhället. Folkhögskolan ger mervärde. [...]

Motion till riksdagen om folkhögskola för ensamkommande

Tre moderata ledamöter lämnade 5 november 2014 in en motion till riksdagen gällande möjlighet för ensamkommande ungdomar att studera och bo på folkhögskola. I motionen efterfrågas en tydligare utredning kring boendeformen folkhögskola som alternativ till HVB eller familjehem, samt ändring av regelverket så att finansiering av studierna på folkhögskola blir möjligt genom skolpengen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Folkhogskola-for-ensamkommande_H2021490/