tobias

/Tobias

About Tobias

This author has not yet filled in any details.
So far Tobias has created 51 blog entries.

Erfarenhetsutbyte i Stockholm

  Välkomna på Erfarenhetsutbyte kring Folkhögskolespåret Torsdag 17 november Kl. 09.00 – 16.00 Rosenlundsgatan 50, Stockholm   Vi vill härmed bjuda in till ett erfarenhetsutbyte gällande mottagandet av ensamkommande ungdomar på folkhögskola. Folkhögskolor med verksamhet inom Folkhögskolespåret är varmt välkomna att delta för att lyfta praktiska frågor, utmaningar och framgångsrecept i detta viktiga arbete. Syftet med dagen är även att konkretisera ”modellen” Folkhögskoles­påret för en tydligare nationell strategi och spridning gentemot kommuner, myndigheter och beslutsfattare. Dagen är kostnadsfri och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddags­fika. Platserna är begränsade till folkhögskolor som i dagsläget har erfarenhet av mottagande av ensamkommande ungdomar. Vi välkomnar rektorer eller ansvariga för Folkhögskolespåret, dock max 2 anmälningar/folkhögskola i nuläget. Anmälan görs till Tobias Hedkvist på tobias@folkhogskolesparet.se alt. 0707 – 51 42 85 senast fredag 4 nov. Vänligen meddela specialkost.   Program  9.00 Kaffe och välkommen med presentation och mini-lägesrapporter från folkhögskolorna 9.30 – 09.45 Folkhögskolespåret ger en kort lägesrapport 09.45 – 11.00 Erfarenhetsutbyte i smågrupper, del 1 Grupp 1: Undervisning Grupp 2: Stöd i vardagen och socialt Grupp 3: Avtal, marknadsföring och samarbete med kommunerna Varje grupp utgår från praktiska exempel, följt av diskussioner 11.00 Bensträckare 11.15 – 12.00 Erfarenhetsutbyte, del 2 Varje grupp redovisar, följt av gemensamma diskussioner i storgrupp 12.00 Lunch 13.00 – 14.15 De nya ersättningsreglerna och förslag på ny ”Folkhögskolespårs-modell” Presentation med efterföljande frågor och diskussioner 14.15 Fika 14.45 – 15.45 Gentemot en nationell strategi Hur kan vi konkretisera modellen och skapa samverkansforum som håller efter projektets slut? Diskussion 15.45 – 16.00 Avslutning

Folkhögskolespåret på “Sverige tillsammans”

Se när Folkhögskolespåret presenterades på seminariet "Så utvecklar vi mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar" på Münchenbryggeriet i Stockholm 12 oktober. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-etableringspaket/sverige-tillsammans-sa-utvecklar-vi-mottagandet-av-ensamkommande-barn-och-ungdomar/  

Folkhögskolespåret – hur kan det genomföras?

Erbjudande om utbildning till personal inom HVB/utsluss, skola samt myndighetsansvariga för ensamkommande ungdomar. Vi går igenom steg för steg hur en kommun kan samarbeta med en folkhögskola i utsluss och etablering av sina ungdomar. Vi strävar även efter att ha personal eller deltagare från folkhögskolan med oss under utbildningen. Utbildningen genomförs som del av Folkhögskolespårets arbete med spridning och implementering. Innehållet bygger på erfarenheter och goda exempel gjorda i kommuner och folkhögskolor. Materialet består av modeller, metoder och underlag, samt intervjuer med lärare, handläggare och ungdomar med erfarenhet av folkhögskola. Upplägg: halvdag (t.ex. 9 - 12 eller 13 – 16 inkl. paus) Även en kortare tid kan funka, dock minst 2 h. Värden står för lokal och fika. Datum: sätter vi genom förslag från er. T.ex. kan vi komma till ett personalmöte/APT eller liknande. Vi ser gärna att man samlar ”rätt” aktörer från HVB/utsluss, skola och myndighet. Kostnad: gratis (resor kan i viss mån täckas via projektet) Folkhögskolespåret drivs som nationellt projekt genom länsstyrelserna (§ 37a) och ägs i nuläget av Malmö stad i samverkan med Eslövs folkhögskola. Intresseanmälan och förslag på datum för utbildningen skickas till tobias@folkhogskolesparet.se alternativt per telefon 0707 - 514285

Utbildningsdag i vägledning

Vad påverkar människors väljande? Vilka verktyg behövs för att hantera en osäker framtid? Vilken roll kan jag spela i den utvecklingen? Det är några exempel på frågor som belyses under utbildningen som blir en blandning av genomgångar, individuella reflektioner och övningar i grupp.  Dagen leds av universitetslektor Anders Lovén vid Malmö högskola. Anders har arbetat som utbildare, forskare och debattör inom vägledningsområdet under flera decennier. Han har särskilt intresserat sig för samtalets betydelse och med vikt lagd på ungdomars väljande av framtid. Utbildningsdagen erbjuds samtliga kommuner i Hallands län och sker i samarbete mellan Varbergs kommun, Länsstyrelsen Halland och Folkhögskolespåret. DATUM: alt 1 – 17 nov 2015, 13.00–16.00 på Löftadalens folkhögskola, Kungsbacka alt 2 – 18 nov 2015, 09.00-12.00 på Löftadalens folkhögskola, Kungsbacka alt 3 – 1 dec 2015, 13.00–16.00 på Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg KOSTNAD: Gratis. Utbildningen finansieras genom Länsstyrelsen Hallands utvecklingsmedel § 37. Lunch är inkluderat för alla datum och serveras från kl. 12.00. MÅLGRUPP: Boendepersonal, föreståndare, handläggare, socialsekreterare eller pedagoger som möter ensamkommande ungdomar i Halland SYFTE: Utbildningen ges i syfte att stärka vägledning som del i arbetet med ensamkommande ungdomars etablering. Dagen ska ge en introduktion i grundläggande vägledning, samt redskap för att kunna bemöta de ensamkommande ungdomarnas behov av stöd i sina studie- och yrkesval. PLATSER: Max 15 platser/datum. Först till kvarn gäller. ANMÄLAN: Anmälan till alt. 1 och 2 görs till Löftadalens fhsk, anette.augustsson@regionhalland.se (0340 - 65 50 01). Anmälan till alt. 3 görs till Katrinebergs fhsk, Cecilia.A.Bengtsson@regionhalland.se (0346 - 575 42). Obs! Anmälan görs till endast ett av föreslagna datum. Vänligen specificera särskild kost eller allergier i er anmälan. Anmälan är bindande och uteblivna deltagare debiteras med 400 kr/anmälan. Anmälningstiden löper ut 6 november (alt 1 och 2) samt 20 november [...]

Arbetet i Västmanland uppmärksammat

Sveriges radio P4 är intresserade av Folkhögskolespårets arbete i Västmanland. Tärna och Västerås folkhögskolor är beredda att utveckla sin verksamhet för ensamkommande ungdomar. Lyssna på reportaget här.