.

09/11/2016 @ 10:36
RT @AndreasFejes: Att arbeta med folkbildning o nyanlända. Panel avslutar Mimerkonferensen. #folkbildning @fhsksparet @regionskane @Studie
08/11/2016 @ 10:43
"Folkbildning som arena för inkludering av nyanlända" forskare och praktiker möts i Malmö i dagarna tv @fhsksparet

.

Projektets grundtankar

  • Utveckling av folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar
  • Boende, studier och social gemenskap under folkhögskolans tak
  • Bildning, integration och etablering genom ungdomarnas egna resurser, potential och förmåga
  • Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för ett bredare mottagande och inkludering

Vad säger ungdomarna?

Jag bor på internatet med övriga deltagare på folkhögskolan och det är bra för jag träffar svenska vänner. Jag är för gammal för att studera på gymnasiet och därför är folkhögskolan ett bra alternativ för mig. Lärarna är bra och det är lugnt här.
Muktar
Det som är bra på folkhögskola är att man inte kan prata sitt eget språk hela tiden, då lär man sig svenska bättre. Bra att det är litet här. Malmö är stort och det är lätt att göra andra saker i stället för att studera. Det är alltid någon kompis som knackar på ens dörr och frågar om man vill följa med ut på stan och då är det svårt att stanna hemma.
Zaker
Här får man hjälp om man behöver. Sen jag började här har jag lyckats i alla mina ämnen. Folkhögskolan ger många vägar mot framtiden.
Rahim
Det är lättare att studera här för det är lugnt i klassrummet och lärarna är snälla. Vi läste svenska först och nu börjat på allmänna linjen med andra på skolan. Man sover bra och det är god mat här.
Bager och Mahdi

Projektägare och några av våra samverkansparter