Med anledning av regeringens förslag på nya ersättningar:

Regeringen föreslog den 23:e juni ett antal förändringar i ersättningssystemet som kan komma att påverka Folkhögskolespåret. Projektet kommer att formulera ett underlag med synpunkter på dessa förändringar under första veckan i augusti. Underlaget kommer sedan att skickas till de parter i projektet som utgör remissinstanser. Remissvaren ska vara inne 24 augusti. Vi välkomnar synpunkter från kommuner och folkhögskolor innan dess. Maila till tobias@folkhogskolesparet.se.

Vänligen, projektteamet

Projektet har arbetat fram en modell, en metod och flera goda exempel. Här finns all information om hur en kommun steg för steg kan påbörja samverka med en folkhögskola för att bredda sitt mottagande och etablering av ensamkommande ungdomar.Läs mer
Här finns mer information om alla folkhögskolor som tar emot ensamkommande ungdomar. Gå in på flikarna för närmare information. Vi hänvisar till respektive skolas kontaktpersonerna för frågor om intag, datum och antal platser!Läs mer
.

Tuesday, June 7th, 2016 at 10:39am
Vi föreläser på konferens om boendeformer @S_K_L
Wednesday, June 1st, 2016 at 10:14am
Majsan berättar om Eslövs folkhögskolas arbete med ensamkommande deltagare #folkhögskolespåret @LSTOstergotland https://t.co/pDGrLwQ8U3 fhsksparet photo
Thursday, May 19th, 2016 at 8:23am
På konferens för @raddabarnen och projektet Access. Kan #folkhögskolespåret vara en lösning för #ensamkommande #barniebo? @malmostad
Thursday, April 28th, 2016 at 7:20am
RT @AnneliZell: Välkomna till #Åsa #Kungsbacka #Halland #Folkhögskolespåret! Önskar jag kunde deltagit dagens konferens @fhsksparet Löftada…

.

Projektets grundtankar

  • Utveckling av folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar
  • Boende, studier och social gemenskap under folkhögskolans tak
  • Bildning, integration och etablering genom ungdomarnas egna resurser, potential och förmåga
  • Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för ett bredare mottagande och inkludering

Vad säger ungdomarna?

Jag bor på internatet med övriga deltagare på folkhögskolan och det är bra för jag träffar svenska vänner. Jag är för gammal för att studera på gymnasiet och därför är folkhögskolan ett bra alternativ för mig. Lärarna är bra och det är lugnt här.
Muktar
Det som är bra på folkhögskola är att man inte kan prata sitt eget språk hela tiden, då lär man sig svenska bättre. Bra att det är litet här. Malmö är stort och det är lätt att göra andra saker i stället för att studera. Det är alltid någon kompis som knackar på ens dörr och frågar om man vill följa med ut på stan och då är det svårt att stanna hemma.
Zaker
Här får man hjälp om man behöver. Sen jag började här har jag lyckats i alla mina ämnen. Folkhögskolan ger många vägar mot framtiden.
Rahim
Det är lättare att studera här för det är lugnt i klassrummet och lärarna är snälla. Vi läste svenska först och nu börjat på allmänna linjen med andra på skolan. Man sover bra och det är god mat här.
Bager och Mahdi

Projektägare och några av våra samverkansparter